African Touch´s producenter kommer fra over 50 forskellige virksom-heder, de fleste fra det sydlige Afrika, men også nogle fra øst og vest
Afrika. Leverandørerne er mindre virksomheder på 30-40 ansatte,
enkeltmandsvirksomheder eller små hjemmeproduktioner.

De laver unikke produkter baseret på både nye og ældre metoder og håndværkstraditioner. African Touch´s producenter er dem som skaber
butikken, skaber konceptet, giver os vores image. Vi besøger dem én
til to gange om året, når vi rejser til Afrika og køber ind.

Vi har gennem handel med alle disse forskellige folk og virksomheder
oparbejdet et godt venskab med leverandørerne. Gensidig tillid og
styrke har vokset frem gennem en årrække og giver begge parter
inspiration til fortsat udvikling af design og kvalitet af afrikansk
håndværk.
log

PRODUCENTER